Åbningstider

Telefon
Telefonen er åben fra 8-12 dagligt
Lægen tager selv telefonen alle hverdage mellem 8-9
Lægen ringer endvidere tilbage til patienter ved behov for dette.
Konsultation
Der er konsultaitoner mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8-15.
Onsdag fra kl. 8-16 og fredag fra kl. 8-12.30
Sene eftermiddagstider kan aftales pr. telefon.